Ruoppaukset

Ruoppauksilla syvennetään veneväyliä, parannetaan virtaamaa ja pysäytetään valituissa paikoissa kasvillisuuden eteneminen ja pyritään parantamaan petokalojen kutumahdollisuuksia.

Seuraava