Kalaston hoito

Kalakannan hoidon keinot ovat moninaiset ja vahvasti osakaskuntien hoidossa.

Kunnostushanke tuo kalastolle seuraavia hyötyjä: 

  • lisävirtaaman tuoma vedenlaadun parantuminen
  • Heinälahden ilmastus lopettaa talviset petokalojen joukkokuolemat
  • pohjapato moninkertaistaa vesitilavuuden kevätluopan aikana ja antaa kaloille mahdollisuuden menestyä järvessä
  • pohjapadon moninkertaistama vesitilavuus auttaa pitämään happitason riittävänä talvella
  • pohjapato antaa mahdollisuuden hauen kudulle alueella
  • pohjapato mahdollistaa talvikalastuksen järvialueella

Suoria kalastonhoitokeinoja näiden vaikutusten lisäksi on kalaston rakenteen korjaaminen 'roskakalastuksella', jolla järvestä poistetaan ylisuurta särkikalakantaa ja kääpiöityneitä kaloja. Kun samanaikaisesti parannetaan kalakantaa istutuksilla ja petokalojen lisääntymismahdollisuuksia kohdennetulla kaislanniitolla ja ruoppauksilla, voidaan järveen saavuttaa uusi virkistysarvojen kannalta parempi tasapaino kalaston rakenteelle.

Seuraava