Heinälahden kemikalisointi

Heinälahden kemikalisointi on suunniteltu siltä varalta, että muut toimet eivät riitä käynnistämään positiivista kehitystä riittävän voimakkaasti pahasti rehevöityneessä Heinälahdessa. 

Kemikalisoinnissa rautaoksidilla tai alumiinioksidilla saostetaan koko järven fosfori järven pohjaan ja saadaan järven tila paranemaan ja vesi kirkastumaan kerralla. Ilman muita toimia vaikutus jää lyhytaikaiseksi, mutta yhdessä muiden toimien kanssa saadaan tuloksia välittömästi.

Kemikalisointi tapahtuu talvella järven jäälle tai kesällä veneestä veteen sekoittamalla. Kanavasta putkella Heinälahteen tuotava vesi voi antaa uuden mahdollisuuden kemikalisointiin;  kemikaali voidaan sekoittaa putkeen johdettavaan veteen, mutta sen toteuttamiskelpoisuus on vielä tutkimatta.

Seuraava