Kunnostushanke

Materiaalipankki

PDF-tiedostoSYKEn selvitys Rikalan kanavasta 2021.pdf (1.3 MB)
Yhteenveto 3D-virtaamatutkimuksesta Rikalan kanavan avaamisen vaikutuksista
PDF-tiedostoRikalan kanavan avaamisen vaikutukset 2021.pdf (4.4 MB)
3D-virtaama tutkimus, Loppuraportti, Suomen ympäristökeskus, 2021
PDF-tiedostoHulauden kunnostushankkeen esittely 8.6.2021.pdf (5.1 MB)
Hankkeen esittelykalvot
PDF-tiedostoKunnostuksen esiselvitys 2010.pdf (4.3 MB)
PDF-tiedostoHulauden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma.pdf (3.2 MB)
PDF-tiedosto0102-1_asema_uusi.pdf (3.9 MB)
Kanavan asemapiirros
PDF-tiedosto0103-1_uusipituus.pdf (134 kB)
Kanavan poikkileikkaus ja korkeudet
PDF-tiedostoliite03_lajitys_reitit.pdf (4.1 MB)
Kanavan läjitysalueet ja kulkureitit
PDF-tiedostoKuvaus hankkeesta 31.5.2012.pdf (1.4 MB)
PDF-tiedostoYleisötilaisuus 15.6.2012.pdf (7.8 MB)
PDF-tiedostoOmatoiminen tarkkailu.pdf (17.1 MB)
PDF-tiedostoHulauden kuormitusselvitys ja Rikalan kanavan avaaminen.pdf (3.9 MB)
PDF-tiedostoKosteikkoselvitys I.pdf (2.8 MB)
PDF-tiedostoKosteikkoselvitys II.pdf (3.0 MB)

Hankkeen tavoite

Päätavoitteet:

  • Levien massaesiintymien poistaminen
  • Vesistön virkistysarvojen parantaminen

Tavoitteet tarkemmin:

  • Vedenlaadun parantaminen siten, että runsaita levien massaesiintymisiä ei enää synny ja veden laatu on lähellä Pyhäjärven selkäalueen tasoa.
  • Vesistön laatu EU:n direktiivin edellyttämälle tasolle hyvä
  • Kalojen talvisten joukkokuolemien estäminen
  • Vesikasvien aiheuttamaa haittaa virkistyskäytölle ja veneilylle vähennettävä
  • Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen muuttamalla särkikalavaltaista ja kääpiöitynyttä kalakantaa arvokalavaltaisemmaksi ja mahdollistamalla rapujen kasvu.
  • Virkistyskäytön kehittäminen parantamalla uimamahdollisuuksia ja venerantoja
  • Maisema-arvojen parantaminen kunnostamalla valittuja kohteita

Seuraava