Kunnostushanke

Hankkeen tavoite

Päätavoitteet:

  • Levien massaesiintymien poistaminen
  • Vesistön virkistysarvojen parantaminen

Tavoitteet tarkemmin:

  • Vedenlaadun parantaminen siten, että runsaita levien massaesiintymisiä ei enää synny ja veden laatu on lähellä Pyhäjärven selkäalueen tasoa.
  • Vesistön laatu EU:n direktiivin edellyttämälle tasolle hyvä
  • Kalojen talvisten joukkokuolemien estäminen
  • Vesikasvien aiheuttamaa haittaa virkistyskäytölle ja veneilylle vähennettävä
  • Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen muuttamalla särkikalavaltaista ja kääpiöitynyttä kalakantaa arvokalavaltaisemmaksi ja mahdollistamalla rapujen kasvu.
  • Virkistyskäytön kehittäminen parantamalla uimamahdollisuuksia ja venerantoja
  • Maisema-arvojen parantaminen kunnostamalla valittuja kohteita

Seuraava