Rikalan kanavan avaus

Kanavan kartta
Lapon toimintaperiaate
Hulausjärven fosforipitoisuus ennen ja jälkeen kanavan avaamisen. Lisävirtaama syö nopeasti keväisten sulamisvesien tuoman fosforiryöpyn ja fosforipitoisuus laskee lähelle 40mikrogramman tavoitetasoa sekä 0,5 että 1,0 m3/s virtaamalla.

Ruotsin kuninkaan 1700-luvulla rakennuttama ja kesken jäänyt kanava otetaan avuksi järvien tilan parantamisessa. Kanava avataan lisäveden johtamiseksi Hulauden järvialueelle osin avokanavassa, osin lappoputkella.

Kanava kaivetaan auki 200 metriä itäpäästään. Siitä eteenpäin vesi johdetaan lappoputkella 800 m ja rautatien ali. Rautatiealituksesta eteenpäin kanava jatkuu avokanavana vajaan kilometrin, kunnes hieman ennen länsipään kallioleikkauksia vesi otetaan taas lappoputkeen ja johdetaan kanavan eteläpuolelta Rikalan järveen ja edelleen Heinälahden pohjalle rakennettavaan putkeen.

Lappoputki asennetaan kustannussyistä ja myös historiallisen alueen suojelemiseksi. Maanrakennuskustannukset olisivat avokanavalle hyvin korkeat, koska kanavan nykyinen pohja käy hyvin korkealla ja esimerkiksi Mattilan koulun kohdalla jouduttaisiin avokanava kaivamaan 4 metriä vielä nykyisen kanavan pohjan alle. Näin syvä kanava on myös aiheuttanut vastustusta alueen asukkaissa. Koulun kohdalla oleviin historiallisiin kanavan osiin joudutaan myös kajoamaan vähemmän kun asennetaan lappoputki.

Toinen lyhympi putki asennetaan Rikalanjärven puoleiseen päähän Maakuntamuseon vaatimuksesta, jotta hyvin säilyneeseen kanavan kallioleikkaukseen ei tarvitse koskea. Jos vesi johdettaisiin kanavan ohi avikanavaa pitkin, pitäisi yksityiselle maalle tässä kohden tulevasta avokanavasta tehdä 7 metriä syvä, jolloin kaivanto olisi myös hyvin leveä. Tämä toinen putki on alaspäin viettävä, ei lappo. Maanomistaja on antanut luvan putken asentamiseen peltonsa alle.

Teiden ja radan alitukset tehdään suuntaporaamalla. Lappoputki on sisähalkaisijaltaan 800 mm. Veden virtaama putkessa on järvien pintojen korkeuksista riippuen 0,4 - 0,7m³/s.

Kanavasta Rikalanjärveen laskee sisähalkaisijaltaan 800mm putki, joka jatketaan toisessa vaiheessa samanpaksuisena järven pohjassa Henälahteen. Sen rinnalle asennetaan toinen 600mm putki joka laskee jatkossakin veden suoraan Rikalanjärveen. Kanavassa on pato, jota ennen otetaan Heinälahteen menevä vesi 800 milliseen putkeen. Padon toisella puolella on 600mm putki josta kaikki vesi joka ei mahdu Heinälahden putkeen, vaan valuu padon yli, menee suoraan RIkalanjärveen.

Avokanavan pohjan leveys mitoitetaan siten, että veden virtaama toisaalta pitää kanavan ja lappoputken sulana ja toisaalta virtaus on niin pieni, ettei se ala syömään maata kanavan reunoista tai pohjasta. Virtaus avokanavassa on niin hiljainen ettei sitä juuri silmin havaitse.

Seuraava