Pohjapato

Pohjapadolla Näppilänsalmeen irroitetaan järvialue Pyhäjärven säännöstelystä talvikuukausiksi. Tavoitteena on estää vedenpinnan lasku järvialueella kevätkuopan aikana, kun Pyhäjärven vedenpinta säännöstellään alas kevättulvien välttämiseksi. Vedenpinnan korkeuksia alueella ei siis olla muuttamassa, eli keskivedenkorkeuteen ei pohjapadolla vaikuteta.

Hulausjärven keskisyvyys on 1,1 m, Rikalanjärven 0,9 m ja Mantereenjärven vain 0,7 m.

Säännöstely sallii 1,5 metrin pudotuksen normaalikorkeudesta. Kuten kuvaajista käy ilmi, on käytännön maksimipudotus 1980-90 -luvuilla ollut 1,2 m ja vuosina 2005-2009 miedommalla käytännölläkin lähes metri. Kun syvyydestä vähennetään lopputalven jääkannen paksuus, selviää, että järvissä ei ole käytännössä lainkaan vettä kevätkuopan aikaan.

Myös järvien vesitilavuuksiin perehtyminen kevätkuopan aikana paljastaa vaikutuksen merkittävyyden. Esimerkiksi Mantereenjärven tilavuus lähes kymmenkertaistuu 1990-luvulla toteutuneeseen tasoon verrattuna ja kolminkertaistuu vuosina 2005-2009 toteutuneeseen tasoon nähden.

Myös Hulausjärven vesitilavuus lähes kolminkertaistuu 1990-luvulla toteutuneeseen tasoon nähden ja kaksinkertaistuu viime vuosina toteutuneeseen tasoon verrttuna.

Seuraava

Kevätkuoppa 1980-1999
Kevätkuoppa 2005-2009
Kevätkuoppa ennen (sininen) ja jälkeen (punainen) pohjapadon rakentamisen
Järvien syvyyskartoitus