Ilmastin on tältä talvelta sammutettu

Minna Leppänen
24.4.2023

Heinälahteen asennettu ilmastin toimi 152 päivää eli 3648 tuntia.

Ilmastin hapettaa vettä ja vähentää siten hapettomuuden aiheuttamaa ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä ja parantaa kalojen elinolosuhteita. Yhden ilmastimen vaikutus on vain pistemäinen. Vaikutuksia seurataan säännöllisin happipitoisuusmittauksin.

Lue ilmastimen toimintaperiaatteesta lisää liitteenä olevasta infopläjäyksestä.

Liitteet