Kunnostushanke jatkuu muilla toimilla toistaiseksi

Mika Niemelä
8.12.2016


Turuntien ja radan välillä on tehty siipikairauksia kolmessa pisteessä ja niiden tuloksia on verrattu vuonna 2015 tehtyjen kairausten tuloksiin rakennuttaja konsultti A-insinöörien toimesta.

Tässä urakkavaiheessa tehdyillä toimenpiteillä on mahdollistettu alueen kuivuminen. Tulosten perusteella maan lujuus on hieman kasvanut, mutta alueen kuivuminen on tapahtunut hitaasti eikä lujuus ole kehittynyt vielä riittävästi. Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella urakan jatkamiseen tänä talvena alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ei ole perusteita.

Osuudelle on tehty uusi suunnitelma, jossa kaivintaso jää ylemmäksi ja luiskakaltevuudet ovat loivempia. Koska lappoputkiosuuden rakentamiselle ei ole rahoitusta, kunnostusyhdistyksen mielestä on kuitenkin järkevää odottaa maan lujuuden kehittymistä kustannusten kurissa pitämiseksi. Näin ollen tällä erää kanavan toisen vaiheen kaivaminen keskeytetään ja urakoitsijan velvoitteet puretaan. 

Kunnostushanketta jatketaan muilla keinoilla. Kunnostusyhdistyksen hankkima EU-rahoitus on aikataulusyistä rauennut, joten vesiyhteyden rakentamisen loppuun saattaminen edellyttää joka tapauksessa uuden rahoituksen hakemista.