Pohjapatotyöryhmä perustettu

Mika Niemelä
26.8.2016

Pohjapadon saamiseksi Näppilänsillalle on 10.8 perustettu pohjapatotyöryhmä johon on valittu jäseniksi:

Markku Joensuu
Markku Verho
Markku Kulmala
Markku Sivula (hallituksen edustaja)
Minna Leppänen (hallituksen edustaja) 

Työryhmä aloittaa työnsä vaatimusten/suunnnitteluperusteiden määrittelyllä ja rahoitusvaihtoehtojen kartoituksella.

Koollekutsujana toimii Minna Leppänen.