Toimintasuunnitelma 2016

Mika Niemelä
19.6.2016

Kunnostushankkeen edistäminen ja seuranta sekä rahoituksen hankinta

 • Suunnitellaan jatkotoimenpiteitä sekä selvitetään rahoitusmahdollisuuksia yhteistyössä ELY-keskuksen ja kunnan edustajien kanssa.
  • Näppilänsalmen talviaikaisen pohjapadon suunnittelu
  • Heinälahden ilmastus
  • Vesien johtamiseksi tarvittavien rakenteiden jatkosuunnittelu (Rikalan kanava)
 • Perustetaan Pohjapatotyöryhmä: Tehtävänä pohjapadon rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, Padon suunnittelu, Talkoo osuudet toteutuksesta ja Padon ylläpito jatkossa.
 • Tehdään talkootyönä soveltuvia osuuksia kunnostushankkeesta, kuten puuston raivausta
 • Käynnistetään muinaismuistoalueen kasvillisuuden hoito laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti ja tehdään kyltti omatoimirahalla
 • Tiedotetaan kunnostushankkeesta alueen asukkaille ja vesistön käyttäjille
 • Jatketaan omarahoitusosuuden keruuta ja haetaan uusi rahankeräyslupa omarahoitusosuuden keräämiseksi.
 • Jatketaan niittoa ja tehokalastusta. Kunnalta on haettu omatoimirahaa yhteisten alueiden niittämiseen ja kelluvalehtisten kasvien rouhimiseen.

Jäsentoiminta

 • Kannustetaan jäseniä tehokalastukseen, järven tilan seurantaan ja tutustumaan järvialueeseen järjestämällä järvellä tapahtumia