Tapahtunutta 2015

Mika Niemelä
19.6.2016

Yhteenveto vuonna 2015 tehdyistä toimista (Toimintakertomus)

 • Turuntien (mt 190) ja radan välisellä osuudella odotellaan kuivatuksen vaikutusta maan lujuuden kehittymiseen. Yhdistys on maksanut osuutensa ko. osuuden urakan ensimmäisestä osuudesta 10 829,84 €.
 • Turuntien ja Rautatien välisellä osuudella on tehty kairauksia maan kantavuuden selvittämiseksi.
 • Rautatien alta on etsitty perimätiedon mukaan siellä olevaa valmista alitusputkea maatutkaskannauksella. Maatutkalla saatiin muutamia mahdollisia joskin epävarmoja havaintoja.
 • Etsintää jatkettiin kaivamalla kaivinkoneella huoltotie auki potentiaalisten putkilöydösten kohdalta. Putkea ei löytynyt.
 • Lisäksi kanavan laskuojia on korjailtu ja Turuntien viereinen oja avattu.
 • Kunnostusyhdistys on istuttanut puita rakennustöiden takia menetetyn puuston muodostaman näkösuojan korvaamiseksi Turuntien ja rautatien väliselle osuudelle.
 • Rikalan kanavaa on raivattu talkoilla näkyviin laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti Rikalan järven päästä.
 • Yhdistys haki loppuvuodesta 2015 ELYstä avustusta Näppilänsalmen pohjapadon suunnitteluun.
 • Ely kuitenkin totesi että vastoin aiempaa tietoa vesilain mukainen tarkastelu ja lupa tarvitaan myös vain talviajalla kiinni olevaan patoon joka ei vaikuta keskiveden korkeuteen.
 • Ilman kyseistä lupaa ei Ely myönnä rahoitusta suunnitteluun tai toteutukseen, joten yhdistys veti hakemuksen pois.
 • Aktivoitiin jäsenistöä vastaamaan säännöstelyä koskevaan kyselyyn sekä sitä käsitteleviin tilaisuuksiin (mm. Vanajavesi- ja Pyhäjärvi-ilta 24.9.2015).
 • Järjestettiin yleisötilaisuus Mattilan koululla kevätkokouksen yhteydessä 25.4.2015. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu FB-sivuilla, kotisivuilla www.hulaus.fi ja Pilkkeessä.
 • Jatkettiin hoitokalastusta mm. Weke-hoitokalastuskatiskoilla. Katiskoja voit edelleen kysyä osakaskunnilta (Hulauden osakaskunta ja Rikalan-Ylämäen osakaskunta).
 • Seurattiin vesistön laatua omatoimisesti

Liitteet