Jäsentiedote 2015 kesä

Mika Niemelä
31.7.2015

Hulauden vesialueen kunnostushanke jatkui viime talvena Turuntien ja radan välisen avokanavan rakentamisella. Kanavaa ei kaivettu vielä lopulliseen syvyyteen ja leveyteen, vaan alueen kuivattamiseksi kaivettiin tulevaan ve- denpinnan tasoon. Alueen kuivumista odotellessa tehdään pehmeiden maaperäolosuhteiden edellyttämiä tar- kempia toteutussuunnitelmia. Vaihtoehtoina on leventää kanavaa ja loiventaa luiskia tai käyttää teknisiä ratkaisu- ja luiskien ja pohjan vahvistamiseksi. 

Keväällä on kanavan varrella tehty pohjatutkimuksia ja etsitty maatutkaluotausten perusteella perimätiedon mu- kaan siellä olevaa valmista alitusputkea. Putkea hyödyntämällä olisi pystytty vähentämään riskejä ja kustannuksia radanalituksessa, mutta ikävä kyllä putkea ei löytynyt. Yhdistyksen neuvotteleman EAKR-hankkeen rahoitusaika päättyy heinäkuussa 2015, joten merkittävä osa EU-rahoituksesta jää käyttämättä hitaan etenemisen vuoksi, mikä harmittaa asian eteen töitä tehneitä valtavasti. Jatkovaiheisiin on siten etsittävä muuta rahoitusta mistä ELY- keskuksen kanssa onkin jo käyty keskusteluja. Ensivaiheessa keskustellaan kevätkuopan aikaisen pohjapadon suunnittelun rahoituksesta jota on tavoitteena edistää kanavan kuivumisaikana.

Kaislanniittoa ei tehty tänä kesänä, mutta ensi kesänä tavoitteena on taas niittää. Niittoa tehdään yhteisillä alueil- la yhdistyksen varoilla, mutta myös yksityiset voivat teettää omalla kustannuksellaan niittoja. Kiinnostuksesta kannattaa ilmoittaa jo keväällä Heikki Kulmalalle sähköpostilla kulmalah@sci.fi, puh. 0400 403 510 (nimi, puhelin- numero, niittopaikan osoite, laskutustiedot ja ohjeet niittoalueesta ja niittojätteen läjitysalueesta).

Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa kunnostushankkeen ajan korotetun 40 euron jäsenmaksun keräämistä. Varat käytetään kunnostushankkeen seuraavien vaiheiden edistämiseen ja käynnissä olevien, EAKR-rahoituksella tehtä- vien kunnostustoimien ohella tehtäviin kunnostustoimiin. Omarahoitusosuuden keräämistä jatketaan syksyllä.

 

RIKALAN ”VENETSIALAISET”

Elokuun viimeisenä lauantaina talkoillaan historiallista kanavaa näkyviin Rikalanjärven päästä. Tervetuloa mukaan talkoisiin la 29.8. alkaen klo 10!
Ota mukaan omat työkalut (vesuri, raivaussaha, moottorisaha, puutarhasakset, tms.), hanskat ja iloinen mieli. Yhdistys tarjoaa talkookahvit ja talkoovakuutuksen 

 

Lisätietoja yhdistyksen kotisivuilla www.hulaus.fi
Alla olevalla tilisiirrolla voit maksaa jäsenmaksusi tai liittyä jäseneksi.

Liitteet