Aluetta kuivattava ennen töiden jatkoa

Mika Niemelä
22.1.2015


Kanava-alueella on puusto raivattu, ojaa syvennetty kanavan kuivaamiseksi ja rakennettu työmaatiet keskitalveksi jäätymään. Työ on edennyt hyvin ja talvikin vaikuttaa suotuisalta pakkasineen, joten työ on tehtävissä suunnitellusti.

Pohjavesi on kuitenkin osoittautunut olevan yli metrin oletettua korkeammalla. Syynä on se, ettei kanavaa saatu auki ja kuivumaan ajoissa, kuten alkuperäisessä suunnitelmassa edellytettiin. Suunnitelman mukaan kanavan piti kuivua kesän 2013 yli, kun todellisuudessa Turuntien alitus saatiin auki vasta loppusyksystä 2014. Sikäli harmillista, että ensimmäisen vaiheen töiden jälkeen kuivumiseen olisi ollut aikaa jopa kaksi kesää ennen kuin töitä taas tänä syksynä jatkettiin, jos alitusputki olisi saatu auki heti ensimmäisen vaiheen päätteeksi.

Rakennuttajakonsultin ja yhdistyksenkin näkemys on, ettei töitä kannata jatkaa nyt, vaan alueen annetaan kuivua kesän tai jopa kahden yli, jonka jälkeen työ voidaan tehdä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehtoisiakin toimintatapoja on: töitä voitaisiin jatkaa urakkasopimuksen mukaisesti ja tukea lisätöinä kanavan pohjaa murskeella koko kanavan pituudelta. Alkuperäiseen urakaan sisältyy tuenta vain osalla kanavaa. Lisätoimet nostavat kuitenkin kustannuksia, ja silti jää riski, että maahan jäänyt vesi sortaa kanavan reunoja merkittävissä määrin keväällä poistuessaan maasta.

EU-rahaa on vielä käyttämättä ja se olisi käytettävä kevään aikana, mikä houkuttelisi jatkamaan rakentamista heti. Yhdistyksen mielestä riskiä ei kuitenkaan ole järjevää ottaa ja tuhlata turhaan rahoja, vaan kannattaa toimia kustannustehokkasti ja odotella alueen kuivumista alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ennen jatkoa.

Mikäli työt nyt keskeytetään, tullaan alueella tekemään vielä toimia hulevesien ohjaamiseksi ja alueen siistimiseksi virkistysreitiksi kyläläisille kuivamisen ajaksi. Myös silta tullaan asentamaan talkoilla väliaikaiseksi kulkureitiksi. Yhdessä kunnan edustajien kanssa pohditaan mahdollisia muita hanketta edistäviä toimia, jotka voitaisiin toteuttaa EU-rahoituksen puitteissa.

Kunnanhallitus päättää jatkosta ensi maanantaina.