Kunnanhallitus esittää hanketta jatkettavaksi

Mika Niemelä
18.11.2014

Lempäälän kunnanhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että se varaa talousarviossa ensi vuodelle 187 000 € kunnostushankkeelle.

Kunnanhallitus tekee seuraavan vaiheen urakan hankintapäätöksen, jos kunnanvaltuusto myöntää määrärahan.

Kilpailutuksessa saatiin edullisin hyväksyttävä tarjous erittäin kokeneelta maanrakennusyritykseltä, joka tekee Pohjanmaalla vastaavia urakoita pehmeillä ja veden vaivaamilla maa-alueilla. Myös urakoitsijan kalusto sopii tehtävään erinomaisesti pitkäpuomikaivinkoneineen ja tela-alustaisine dumppereineen, jopa niin hyvin että urakoitsija uskoo pystyvänsä tekemään urakan, vaikkei routaakaan tulisi, mitä kuitenkin on pidetty urakan onnistumisen edellytyksenä.

Odotukset ovat hankkeessa nyt korkealla, kun pitkällisten haasteiden jälkeen ollaan taas saamassa hanketta eteenpäin uskottavalla tavalla ja järkevillä kustannuksilla.

Seuraavan vaiheen eli avokanavaosuuden Turuntieltä rautatielle on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä. Työt alkavat jo ennen joulua puuston raivauksella, työmaateiden tekemisellä ja ojan perkauksella routa-ajan hyödyn maksimoimiseksi.

Voittava urakkatarjous on 122 000 €, josta ELY:ltä tuleva EU-rahoitus kattaa oletettavasti 50 % (60 000 €). Yhdistyksen osuus on 12 % (15 000 €) ja lisäksi yhdistys on sitoutunut maksamaan muista varoistaan 10 000 € lisäosuuden, joten seuraava vaihe saadaan osoitettua mahdolliseksi kunnan kannalta varsin kohtuullisin kustannuksin (37 000 €). Tämän urakan kattama osuus on toinen neljännes eli 500 m kokonaisuudessaan 2000 m pitkästä kanavasta.

Kun positiivinen päätös kunnanvaltuustosta saadaan, käynnistää yhdistys välittömästi varainkeruun seuraavan osuuden ja hankkeen loppuun saattamisen rahoittamiseksi. Nyt tarvitsemme kansalaisilta ja alueen asukkailta vahvan viestin ja tuen hankkeelle ja päättäjille rahoituksen muodossa. Kaikki siis joukolla mukaan yhteisten järviemme pelastamiseen heti kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen!