Hanke etenee...

Mika Niemelä
5.11.2014

Turuntien alitus on saatu avattua ja nyt myös tarjoukset Turuntien ja Rautatien välisestä osuudesta ovat pöydällä.

Tarjoukset ja hankkeen jatkovaihtoehdot on käyty läpi yhdessä Lempäälän kunnanjohdon ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston kanssa 4.11.2014.

Tarjouksiin tutustuttuaan Yhdistyksen kanta on että hanketta jatketaan eteenpäin seuraavalla osuudella.

Samanaikaisesti lähdetään päättäväisesti luottamusmiesten, virkamiesten ja yhdistyksen yhteisvoimin viemään hanke loppuun saakka ja hakemaan EU- ja kansallista rahoitusta loppuosuudelle.

Kunnanhallitus ja Kunnanvaltuusto käsittelevät asiaa lähiaikoina jonka jälkeen saamme varmuuden jatkosta.

Työt seuraavalla osuudella on määrä tapahtua tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana 2015.