Hanketta lähdetään viemään eteenpäin Lempäälän kunnan ja yhdistyksen yhteisvoimin

Mika Niemelä
21.4.2014

Kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohdon kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena Lempäälän kunta ja kunnostusyhdistys lähtevät viemään Rikalan kanavan avaushanketta yhdessä eteenpäin.

Kunnanhallitus on 14.4.2014 tehnyt yksimielisen päätöksen, että "kunta on valmis jatkamaan vesistöalueen kunnostushanketta Korteselälle asti (lappoputken rakentaminen), mikäli hankkeen urakkatarjoukset osoittautuvat kohtuullisiksi ja hankkeen jatkolle saadaan riittävästi ulkopuolista rahoitusta Lempäälän kunnan ja yhdistyksen rahoituksen lisäksi."

Yhdistys vastaavasti sitoutuu maksamaan heti kustannusarvion mukaisen osuuden ensimmäisen vaiheen kustannuksista (ensimmäinen neljännes). Lisäksi yhdistys on jo aiemmin luvannut seuraavalle osuudelle (toinen neljännes) ylimääräisen 10 000 € rahoituksen, jotta jatkon toteutus suunnitelman mukaisesti saadaan osoitettua mahdolliseksi. Lisäksi yhdistys on valmis tarvittaessa lisäämään omaa rahoitustaan jatkossa, mikäli kustannukset perustellusti nousevat arvioidusta. Edellytyksenä on, että yhdistys pääsee mukaan hankkeen valvontaan ja päätöksentekoon.

Kunta ja yhdistys ovat sopineet perustavansa korkean tason työryhmän, joka lähtee viemään hanketta eteenpäin ja hankkimaan rahoitusta hankkeen jatkolle.

Toisen vaiheen toteutusta varten kilpailutetaan parhaillaan rakennuttajakonsulttia, joka puolestaan kilpailuttaa toisen osuuden urakkana ja valvoo urakan toteutuksen.

Liitteenä yhdistyksen kirje kunnanhallitukselle ja kunnanhallituksen päätös.

Liitteet