Kirje kunnanhallitukselle

Mika Niemelä
31.3.2014

Yhdistys on jättänyt oheisen kirjeen tänään kunnanhallitukselle.

Kirje on vastine kunnan virkamiesten yhdistykselle esittämään vaatimukseen, että yhdistys osallistuisi hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusylitykseen 12% osuudella, millä yhdistys on sitoutunut hankkeeseen suunnitelman mukaisesti toteutettuna.

Asia perusteluineen käy ilmi kirjeestä.