Hanke nytkähtää eteenpäin!

Mika Niemelä
18.2.2014

Lempäälän kunnanhallitus hyväksyi yhdistyksen ehdotuksen jatkosta.

Viime syksystä jatkunut sitkeä työ yhdistyksen ja tukijoukkojen taholta hankkeen eteenpäin viemiseksi tuottaa lopulta tulosta. Lempäälän kunnanhallitus on hyväksynyt yhdistyksen ehdotuksen kilpailuttaa seuraava osuus kanavan rakentamisesta urakkana ja palkata rakennuttajakonsultti kilpailuttamaan ja valvomaan hanke.

Tavoitteemme on käyttämättä oleva EU-rahoitus hyödyntäen saada valmiiksi seuraava neljännes kanavasta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti toteutettuna. Samalla saamme uutta perspektiiviä kilpailevien kustannusarvioiden vertailuun jatkosta.

Samalla kunnanhallitus päätti kilpailuttaa Turuntien alittavan putken esiinkaivamisen, jotta seuraavaksi työnalle tuleva osuus saadaan kuivumaan suunnitelman mukaisesti. Liian syvään kairatun putken esiinkaivaminen on mielestämme ensimmäiseen vaiheeseen kuuluva työ, mutta se olisi saatava nopeasti tehtyä jotta seuraavan osuuden tekeminen suunnitelman mukaisesti mahdollistuu.