Hankkeen eteneminen

Mika Niemelä
27.2.2013 klo 07:50

Hankkeen toteutuminen on nyt varmistunut.

Tänä talvena rakennetaan Turuntien ja Rikalanjärven välinen osuus kanavasta ja  putkitus Rikalanjärveen. Tavoitteena on saada kanava-aluetta kuivumaan ensi talven varsinaista urakkaa varten työn helpottamiseksi.

Samalla saadaan tehtyä näillä lumilla yksityisen omistajan pellon alle tehtävä putken upotustyö häiritsemällä maanviljelyä mahdollisimman vähän.

Seuraavat stepit:

- Omarahoitusosuuden keruu asukkailta, yrityksiltä ja yhteisöiltä alkaa heti ensi viikolla.

- Lauantaina 2.3.2013 raivataan talkoilla puusto kanava-alueelta Turun tiestä Rikalanjärveen.

- Raivaustalkoita jatketaan tarpeen mukaan. Koko kanava-alue pitäisi saada raivattua ennen ensi talvea ja luontevin aika olisi kevä-talvi, eli nyt.

- Maanantaina 4.3 alkaa työt putken upotuksella kanavasta Rikalan järveen.

- Seuraavalla viikolla jatkuu työ kanavan rakentamisella Rikalanjärvestä Turuntiehen saakka.

- Kilpailutus varsinaisista urakoista tapahtuu Lempäälän toimesta maalis-huhtikuun aikana.

- Kanava rakennetaan valmiiksi talven 2013-2014 aikana.

- Keväällä 2014 pidetään juhlat kun vesi virtaa kanavassa!