Hankkeen eteneminen

Mika Niemelä
22.11.2012

Tapahtunut hankkeessa viime viikkoina:

Rikalan- Ylämäen osakaskunnalta on saatu lupa vedenjuoksutukseen ja putken asentamiseen järven pohjaan Heinälahden hapettamiseksi.

Poliisi on myöntänyt luvan varainkeruuta varten omarahoitusosuuden keräämiseksi.

Kanavan rakentamisen työsuunnitelmaa on lähdetty valmistelemaan jotta voidaan käynnistää kilpailutukset heti kun kokonaisrahoitus on saatu kerättyä.

 

Neuvottelu valtion osuudesta ja rahoitushakemuksen teko on käynnissä. Aikataulu on tältä osin hieman viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Aloitamme omarahoitusosuuden keruun heti kun hakemus valtiolle on hyväksytysti jätetty ja katsomme rahoituksen muilta osin siten varmaksi.