Osakaskunnilta lupa hankkeelle

Mika Niemelä
8.10.2012

Maanantaina 8.10 Mattilan koululla pidetyissä järjestäytymättömien osakaskuntien kokouksissa käsiteltiin lupaa kanavan rakentamiseen ja veden johtamiseen Korteselältä Rikalan järveen.

Laiska-Jaakon kanavan ja uimarannan yhteisen maa-alueen osakaskunta antoi luvan kanavarakenteiden rakentamiseen alueelleen. Häihenmatkan yhteisen vesialueen osakaskunta antoi niin ikään suostumuksen veden johtamiseen vesialueeltaan kanavan kautta Hulauden vesialueelle. Kokouksessa oli mukavasti osanottajia ja asia herätti myös keskustelua. Vastustusta hanketta kohtaan ei puheenvuoroissa kuitenkaan esiin noussut.

Luvat annettiin Lempäälän kunnalle joka on ottamassa vetovastuun hankkeen toteutuksesta.

Seuraavaksi hankkeessa jätetään rahoitushakemus ELY-keskukselle valtion osuudesta. Sen jälkeen tehdään kanavan työsuunnitelma joka tarvitaan kanavan rakentamisen kilpailuttamiseksi.

Työsuunnitelmaa tehtäessä selvitetään työkoneiden kulkureitit ja maanläjityspaikat mihin tarvitaan apua alueen asukkailta ja maanomistajilta. Rakennustyöt pyritään tekemään talviaikaan jolloin rakentamisen aikaiset haitat jäävät mahdollisimman pieniksi.