Akaa mukaan hankkeeseen

Mika Niemelä
15.9.2012

Akaan Kaupunginhallitus on 21.8.2012 tehnyt päätöksen lähteä mukaan hankkeeseen anotulla 11% osuudella.

Nyt kaikki alueen kolme kuntaa on tehnyt päätöksen hankkeeseen mukaan lähdöstä. Olemme siten aloittaneet omarahoitusosuuden keruun valmistelun, joka tullaan toteuttamaan vielä syksyn aikana.