Lempäälän ympäristöjaosto puoltaa Rikalan kanavan avaamisen rahoitusta

Mika Niemelä
16.5.2012

 

Hulauden vesialueen kunnostussuunnitelma on valmistunut ja yhdistys on esittänyt valtiolle ja alueen kunnille osallistumista hankkeen toteutukseen. Toteutettavaksi esitetään Rikalan kanavan avaamista ja toisessa vaiheessa veden johtamista edelleen Heinälahden syvänteeseen sekä pohjapatoa Näppilänsalmeen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,1 miljoonaa euroa joka esityksemme mukaan jakautuisi valtion, alueen kuntien ja ranta-asukkaiden kesken. Valtiolta odotettu osuus on esityksessä todella merkittävä 50%.

 

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto puoltaa kunnanhallitukselle antamassaan lausunnossa kunnostushankkeen päävastuun siirtämistä kunnostusyhdistykseltä Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluun. Lisäksi ympäristöjaosto suosittelee että Lempäälän kunta osallistuu hankkeeseen 16 prosentin rahoitusosuudella, mikä on noin 160 000 euroa.

 

Yhdistys on esittänyt vastuun siirtämistä Lempäälän kunnalle koska näin merkittävän kokoluokan maanrakennushankkeen läpivieminen yhdistyksen vapaaehtoisvoimin ei ole realistista. Lisäksi yhdistys joutuisi maksamaan hankkeesta arvonlisäveron ilman vähennys mahdollisuutta, mikä tekisi tämän kokoluokan hankkeessa yli 240 000 euroa.

 

Yhdistys on esittänyt toiveen rahoituksesta myös järvialueen muille kunnille Vesilahdelle ja Akaan kaupungille.

 

Esitetyillä toimilla saadaan todella merkittävä parannus alueen vesistön kuntoon lisäämällä virtaamaa mikä pudottaa fosfori arvot lähelle tavoitetasoa, johtamalla hapekasta vettä Heinälahden syvänteeseen ja poistamalla matalaa vesistöä vaivaava kevätkuoppa. Ensisijaisena tavoitteena on päästä eroon sinileväesiintymistä.

 

Aamulehti kirjoittaa asiasta 16.5 otsikolla "Rikalan kanava voi aueta pian Lempäälässä".