Yleisötilaisuudessa runsas osanotto

Mika Niemelä
17.6.2012

Perjantaina 15.6.2012 pidetyssä yleisötilaisuudessa oli paikalla ilahduttavan runsas yli 75 henkilön osallistujajoukko. Koskenkylän Harjulan nuorisoseurantalo oli käytännössä viimeistä paikkaa myöden loppuunmyyty.

Tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Kulmala. Hänen viestinsä oli että "Tämä on sellainen hanke että tästä ei ole kenellekään mitään haittaa. Hyötyä tästä sen sijaan on hyvin monille."

Kunnostussuunnitelman ja jatkoaikataulun esitteli Hankepäällikkö Mika Niemelä, jonka jälkeen keskustelu oli vilkasta ja kysymyksiä tuli paljon. Keskutelu oli lähes yksinomaan positiivis-henkisiä. Alustavan kustannusjaon ja ranta-asukkailta odotettavan omarahoitusosuuden esittelyn jälkeen esitettyyn kysymykseen "Ketkä haluavat että järvi kunnostetaan?", nousivat lähes kaikkien paikalla olijoiden kädet.

Lopuksi Minna Leppänen esitteli miten järven tilaa voidaan seurata omatoimisesti. Viranomaisten tekemän virallisen seurannan lisäksi tehtävällä omatoimisella seurannalla saadaan paljon tiheämpi ja tarkempi aikasarja seurannasta ja se on lisäksi hyvin mielenkiintoista ja opettaa ymmärtämään järvemme tilan ja sen kehityssuunnan.Hanke on nyt etenemässä rivakasti. Valtiolta/EU:lta odotetaan 50% rahoitusta. Lempäälän kunnanhallitus otti positiivisen kannan yhdistyksen esitykseen 16% rahoitusosuudesta ja hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutusvastuun siirtämisestä Lempäälän kunnalle. Mikäli myös Vesilahti ja Akaa, sekä ranta-asukkaat saadaan mukaan käynnistyy hanke rivakasti sillä hankkeen ensimmäisen vaiheen oltava valmin 2014 puolivälissä johtuen valtion/EU:n rahituksen aikataulusta.

Liitteet