Omarahoitusosuuden keruu ranta-asukkailta

24.6.2012

Hankeen toteutuminen edellyttää että hyödynsaajat eli lähinnä rantakiinteistöjen omistajat osallistuvat kunnostuksen kustannuksiin.

 

Omarahoitusosuus on luokkaa muutama satanen vuodessa rantakiinteistöä kohti vuodessa neljän vuoden ajan. Käytyjen kahdenkeskisten keskusteluiden, sekä yleisötilaisuuden yleisen kannan perusteella näyttää selvältä että hankkeella on laaja kannatus ja omarahoitusosuus saadaan kerättyä.

 

Omarahoituksen kerääminen aloitetaan kun on täysin varmaa että muu rahoitus saadaan kasaan ja hanke etenee toteutukseen. Tämä tapahtuu syksyn 2012 aikana. Omarahoituksesta tehdään kirjalliset nelivuotiset sopimuksen ranta-asukkaiden kanssa ja rahoitus kerätään vuosittain kunnostusyhdistyksen erikseen tätä varten avattavalle tilille. Tililtä maksetaan sopimuksessa mainittujen pääkunnostustoimien toteutuksesta aiheutuneiden kustannusten omarahoitusosuus toteuman mukaan lyhentämättömänä.

Lisätietoa hankkeesta ja rahoituksesta Hankkeen kuvauksessa